| Home | Aktualności | Czym się zajmujemy | Codzienność w domku na wzgórzu | Goście domku na wzgórzu | Dotykanie ciemności | Kto nam pomaga | Władze stowarzyszenia | 1% |

SPRAWOZDANIE
z przeprowadzonej w dniu 2 września 2011 r. zbiórki publicznej celem pozyskania środków finansowych na zorganizowanie wycieczki dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Republika” w Chorzowie

Na podstawie pozwolenia nr 8, SO.II.5022/11/2011 z dnia 28.08.2011r., wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Chorzów przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Stowarzyszenie „Nie ma głupich” w Chorzowie w dniu 2 września 2011 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie dobrowolnego zakupu cegiełek o wartości 3 zł każda. Liczba wydrukowanych cegiełek: 600 sztuk.

  1. Suma zebranych środków: 1.800,00zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych zero groszy).
  2. Koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem zbiórki (pokryte w całości ze środków własnych Stowarzyszenia):
    - koszt uzyskania zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki 10,00 zł;
    - zakup papieru i tuszu do drukarki do przygotowania cegiełek: 74,99 zł.
  3. Zbiórkę przeprowadzono na terenie DPS „Republika” w Chorzowie w trakcie „XVI Pikniku z Republiką”.
  4. Całkowity dochód ze zbiórki publicznej w wysokości 1.800,00zł wpłacony został na konto bankowe Stowarzyszenia.
W   imieniu   Stowarzyszenia

Łucja Machoś
Prezes
        Elżbieta Kaczmarek
Skarbnik

| Home | Aktualności | Czym się zajmujemy | Codzienność w domku na wzgórzu | Goście domku na wzgórzu | Dotykanie ciemności | Kto nam pomaga | Władze stowarzyszenia | 1% |